Megjunarodna sorabotka
 
Bashkëpunimi ndërkombëtar


"15 vjet të dimensionit parlamentar të PBEJL-së - e kaluara, e tanishmja dhe ardhmëria europiane e Rajonit" dhe takimi i 7-të i Grupit të punës mbi Dimensionin Parlamentar të PBEJL-së, 15-16 tetor 2012, Shkup, më shumë

 
a

Na ndiqni në: