DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

AFRIM GASHI  

 

Anëtar i Alternativës. I lindur më 9.11.1977 në Shkup. Shqiptar. 

 

E-posta:a.gasi@sobranie.mk

Click