PAVLLE TRAJANOV

 

 

 

 

Anëtar i  LD-së.  I lindur më 25.12.1952 në f.  D. Radesh, Radovish.  Maqedonas.  Jurist i diplomuar – Fakulteti Juridik "Justiniani i Parë”, Shkup, me provim të jurisprudencës, avokat.  

Aktivitete në Kuvend:

  • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
  • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
  • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
  • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar
  • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike kontraktuese, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), anëtar
  • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), zëvendësanëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, kryetar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtar


E-posta: p.trajanov@sobranie.mk

Click