Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


 

 

LUPÇO JORDANOVSKI

                                       KRYETAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 

 


Data dhe vendi i lindjes: 13 shkurt 1953, Shtip, Republika e Maqedonisë

Statusi martesor: I martuar, babë i tre fëmijëve

Arsimi:

1957: Fakulteti i Elektroteknikës, Universiteti i Zagrebit, Zagreb, Kroaci, inxhinier i diplomuar i elektroteknikës;
1976: Fakulteti i Matematikës, Universiteti i Zagrebit, Zagreb, Kroaci, Katedra për matematikën e zbatuar;
1978: Fakulteti i Elektroteknikës, Universiteti i Zagrebit, Zagreb, Kroaci, punim i magjistraturës;
1985: Katedra e ndërtimtarisë në Universitetin e Kalifornisë Jugore, Los Anxhelos, Kaliforni, SHBA, disertacion doktorate;

Tituj akademik:

1998–2003: profesor i rregullt pran Opservatorit Sizmologjik, Instituti për fizikë në Fakultetin Matematiko-natyror, në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1995-1999: profesor i rregullt në Fakultetin xehtaro-metalurgjik, Universiteti "Shën Ciril dhe Metodi”, Shtip, Republika e Maqedonisë;
1992-1995: profesor i çrregullt pran Opservatorit Sizmologjik në Fakultetin Matematiko–natyror, Universiteti "Shën Ciril dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
1987-1992: docent pranë Institutit për inxhinieri tërmetesh dhe inxhinieri sizmologjike (IITIS) Universiteti, "Shën Ciril dhe Metodi", Shkup, Republika e Maqedonisë;
1978-1987; asistent pranë IITIS - Shkup;
1982-1985: asistent në Katedrën e ndërtimtarisë të Universitetit në Kaliforninë  Jugore, Los Anxhelos, Kaliforni;


Angazhime profesionale:

1992-2001: udhëheqës i Opservatorit Sizmologjik pranë Fakultetit Matematikor-natyror, Universiteti "Shën Ciril dhe Metodi";
1978-1991: hulumtues, Seksionin për studime sizmike rajonale, IITIS - Shkup;


Specializimet:

1979: Dames And Moore, Londër, Mbretëria e Bashkuar;
1982: Bursë gjashtëmujore të UNESKO në Seksionin për inxhinieri tërmetesh  pranë Katedrës për ndërtimtari në Universitetin e Kalifornisë së Jugut, Los Anxhelos, Kaliforni, SHBA;
1996: Trajnim një mujor pran Kinemetrics Inc., Pasadena, Kaliforni, SHBA;

Misione ekspertësh dhe konsultative:

1988: qëndrim dymujor në Meksiko Siti, pas tërmetit në vitin 1985 në Miçiakan (Meksikë);
1987-1989: Anëtar i Grupit punues nacional Tack Grup 1 (tg 1); katalogut të tërmetit, hartës izoseizmike dhe bankave për të dhëna për tërmete të forta;
1991: Qëndrim tremujor si profesor vizitues në Katedrën për ndërtimtari pranë Universitetit të Kalifornisë Jugore, Los Anxhelos, Kaliforni, SHBA;
1991: Angazhim njëmujor si konsultues i UNCHS-Habitat IRA/90/004,
1990: Manjill (Iran);

Angazhime politike:

1991-1995: Anëtar i Kryesisë së  LSDM-së;
1995-1999: Anëtar i Këshillit Qendror të LSDM-së;
1999-2003: Anëtar i Kryesisë së LSDM-së dhe i Komitetit ndërkombëtar të LSDM-së;
2002: Deputet dhe kryetar i Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve;
2003: Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

7.03.2004 - 12.05.2004: Bartës i funksionit Kryetar i Republikës së Maqedonisë.

 
a

Na ndiqni në: