Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


 

 

TOME TROMBEV

 

 

 

 

Anëtar i LSDM-së. U lind në 1961 në Manastir, RM. Maqedonas.

Ka  shkollim të lartë. Nga 1985–1997 udhëheqës i objekteve NN “Granit” OB Manastir; nga 1992–1994 ndihmësdrejtor, kurse nga 1994–1997 drejtor i ndërmarrjes së njëjtë; nga 1997–1998 ministër në Ministrin për Urbanizëm, Ndërtimtari dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësor; nga 1998–1999 këshilltar i lartë i kryetarit të OB NN “Granit” SHA; nga 1999–2001 koordinator i projekteve në Shqipëri, të NN “Granit” SHA; në 2001 zëvendës-ministër në TVM. E flet mirë gjuhën angleze. Jeton në Manastir.

 
a

Na ndiqni në: