IVAN STOILKOVIQ

Anëtar i PDSM-së. I lindur më 15.2.1962 në Kumanovë. Serb. Jurist i diplomuar. 

 

E-posta:i.stoilkovik@sobranie.mk

Click