JUSUF HASANI 

Anëtar i Partisë Demokratike të Turqve në Maqedoni. I lindur më 19.1.1973 në Gostivar. Turk. Doktor, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti "Dokuz Ejlul", Izmir. 

 

E-posta:j.hasani@sobranie.mk

Click