Partia e lëvizjes së turqve

 

 

 

 

 

 

Enes Ibrahim 

 

Anëtar i PLT-së. I lindur më 8.8.1984 në Shkup. Turk. Ka diplomuar në Fakultetin Filologjik "Blazhe Koneski. 

 

E-posta:e.ibrahim@sobranie.mk

Click