Partia e pensionistëve dhe qytetarëve të bashkuar të Maqedonisë

 

 

 

 

 

 

Ilija Nikollovski

Anëtar i PPQBM-së. I lindur më 6.7.1948 në f. Pançarevë. Maqedonas. Ka kryer Akademinë ushtarake.  

 

E-posta:l.nikolovski@sobranie.mk

Click