Partia e re socialdemokrate

 

 

 

 

 

 

Sonja Mirakovska 

 

Anëtare e PRSD-së. E lindur më 12.9.1963 në Berovë. Maqedonase. Juriste e diplomuar, Fakulteti Juridik, SHCDHM. 

 

E-posta:s.mirakovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Goran Misovski 

 

Anëtar i PRSD-së. U lind më 15.4.1965 në Shkup. Maqedonas. Menaxher i diplomuar i sigurimit, Universiteti Shtetëror "Shën Kliment Ohridski".

 

E-posta: g.misovski@sobranie.mk 

Click