GORAN MISOVSKI

 

 

 


Anëtar i PRSD-së.  I lindur më 15.4.1965 në Shkup.  Maqedonas.  Ekonomist, Fakulteti Ekonomik, Prilep.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendëskryetar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
 • Delegacioni i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për  bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar


E-posta: g.misovski@sobranie.mk 

 

Nikollçe Acevski

 

 

 

 

Anëtar i PRSD-së. I lindur më 2.6.1969  në Manastir.  Maqedonas.   Doktor i Shkencave Elektroteknike.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, zëvendëskryetar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtar


E-posta: n.acevski@sobranie.mk 

 

SONJA MIRAKOVSKA

 

 

 

 

Anëtare e PRSD-së.  E lindur më 12.9.1963 në Berovë.  Maqedonase.  Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë), zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, kryetare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës se Qipros, anëtare

Koordinatore e Klubit të Deputeteve (1 tetor 2011- 31 shtator 2012). 


E-posta: s.mirakovska@sobranie.mk 

 

Tito Petkovski

 

 

 

 

Anëtar i PRSD-së. I lindur më 23.1.1945 në f.  Psaça, Kriva Pallankë.  Maqedonas.  Fakulteti Juridik - Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, kryetar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtar


E-posta: t.petkovski@sobranie.mk

Click