MEVMED XHEMAJLLOSKI

 

 


 

Anëtar i PAE-së.  I lindur më 17.7.1965 në Podgorcë, Strugë.  Torbesh. Jurist i diplomuar, Universiteti i parë privat FON, Strugë.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, anëtar   
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar


 E-posta: m.dzemajloski@sobranie.mk 

 

Rejhan Durmishi

 

 

 


Anëtar i PAE-së.  I lindur më 11.10.1974 në Dibër.  Torbesh.  Pedagog i diplomuar, Fakulteti Filozofik - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar


E-posta: r.durmisi@sobranie.mk 

 

Fijat Canovski

 

 

 

 

Anëtar i PAE-së.  I lindur më 2.10.1960 në Oktisi, Strugë.  Torbesh.  Ka kryer studimet e magjistraturës për Shkenca Politike, "Universiteti Mbarëslloven" - Novi Sad.

Aktivitete në Kuvend: 

 • Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar
 • Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar


E-posta: f.canoski@sobranie.mk

Click