Partia për Emancipimin të Plotë të Romëve

 

 

 

 

 

 

SAMKA IBRAIMOSKI

 

Anëtar i PEPR-së.  I lindur më 27.9.1954 në Tetovë. Rom. 

Click