RUBIN ZEMON

Anëtar i PPESH. I lindur më 25.10.1970 në Strugë. Egjiptian. Doktor i etnologjisë, Instituti etnografik me muze në BAN, Sofje, Republika e Bulgarisë. 

Aktivitete në Kuvend: 

  • Komisioni i përhershëm anketues për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarit, anëtar 
  • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar 
  • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve nga Lindja e Afërt dhe e Mesme, anëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, anëtar 
Click