Përtëritja Demokratike e Maqedonisë

 

 

 

 

 

LILJANA POPOVSKA 

 

 

Anëtar e PDM-së. E lindur më 24.5.1956 në Prilep. Maqedonase. Inxhiniere e diplomuar-teknologe, Fakulteti i teknologjisë dhe metalurgjisë - Shkup; magjistër i shkencave teknike; doktor e shkencave politike. 

 

 

 

 

 

 

MAJA MORAÇANIN  

 

Anëtare e PDM-së. E lindur më 14.4.1970 në Shkup. Maqedonase. Specialist ftiziatër, Fakulteti i Mjekësisë - Shkup. 

 

E-posta:m.moracanin@sobranie.mk

Click