DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

NIKOLLA MICEVSKI

 

Anëtar i VMRO-DMPNE-së. I lindur më 13.3.1975 në Shtip. Maqedonas. Inxhinier i diplomuar i mekanikës, Fakulteti i Mekanikës, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

  • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
  • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
  • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
  • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqi, anëtar
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtar

E-posta:N.Micevski@sobranie.mk

Click