DEPUTETËT

 

 

 

 

 

PAVLINÇE ÇESTOJNOVA 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. E lindur më 15.3.1974 në Veles. Maqedonase.  Ka kryer Fakultetin për arsim parashkollor. Magjistrant në Fakultetin Ekonomik, Menaxhim me resurse njerëzore.  

Aktivitetet në Kuvend: 

  • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
  • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare 
  • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtare
  • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
  • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, anëtare 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Konfederatës së Zvicrës, anëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar 


E-posta: p.cestojnova@sobranie.mk

Click