VMRO-DPMNE 

 

 

 

 

 

 

ANE LLASHKOSKA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 24.2.1978 në Prilep. Maqedonase. Ka diplomuar në Fakultetin Matematiko-natyror-inxhiniere e Kimisë. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare 
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërive të Bashkuara të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës se Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë, anëtare 

E-posta:a.laskoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ANTONIJO MILLOSHOSKI

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 29.1.1976 në Tetovë. Maqedonas. Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Shkup; magjistër për integrime evropiane, Universiteti “Fridrih Vilhelm”, Bon. 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, kryetar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendëskryetar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, nënkryetar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), zëvendësanëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP KE), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Ukrainës, anëtar 


E-posta:A.Milososki@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

BLLAGICA LLASOVSKA

 

Anëtare e VMRO-DMPNE-së. E lindur më 8.3.1970 në Shtip. Maqedonase. Profesorеshë e diplomuar në arsimin parashkollor, UGD Shtip. Magjistër i menaxhmentit në arsim dhe politikë arsimore.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtare 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Dukës së Madhe të Luksemburgut, kryetare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtare  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtare 


E-posta:B.Lasovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

BLLAGOJA DESPOTOVSKI

 

Anëtar i VMRO-DMPNE-së. I lindur më 21.7.1958 në Kërçovë. Maqedonas. I diplomuar në Fakultetin Elektronik, Shkup. 

Aktivitetet në Kuvend:

 

 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë, anëtar


E-posta:b.despotoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

BORIS ZMEJKOVSKI 

 

Anëtar i VMRO-së. I lindur më 16.7.1956 në Shkup. Maqedonas. Ka kryer Fakultetin e sigurisë, Zagreb, Kroaci.

Aktivitetet në Kuvend:  

 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar  
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bulgarisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar

E-posta:b.zmejkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

VANKOVER MANÇEV

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 16.3.1980 në Shkup. Maqedonas. Doktor i mjekësisë, Fakulteti i mjekësisë - Shkup. Specializant.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar 


E-posta:v.mancev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

VASIL PISHEV

 

Anëtar I VMRO-DPMNE-së. I lindur më 22.4.1965 Në Strumicë. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar; magjistër i marketingut, Universiteti evropian - Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Ukrainës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtar


E-posta:v.pisev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

VESNA DAMÇEVSKA-ILIEVSKA

 

Anëtare e VMRO-DMPNE-së. E lindur më 27.11,1961 në f. Zhvan, Demir Hisar. Maqedonase. Ka diplomuar në Fakultetin Filozofik - Psikologji. Magjistër i paqes dhe zhvillimit.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtare 
 • Komisioni për Kulture, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë (APF), anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikes së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtare


E-posta:V.DamcevskaIlievska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

VESNA PEMOVA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 5.11.1960 në Kavadar.  Maqedonase. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Shkup, specialiste e dermatovenerologjisë.

Aktivitetet ne Kuvend: 

 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendëskryetare 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtare 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të Komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorisë së Policisë Financiare, Drejtorisë Doganore dhe Ministrisë së Mbrojtjes, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Ukrainës, anëtar 


E-posta:v.pemova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

VLLADIMIR GJORÇEV

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 31.8.1978 në Shkup. Maqedonas. Politikolog i diplomuar, Fakulteti juridik "Justiniani i Parë", Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, kryetar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP KE), shef i Delegacionit 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës e SHBA-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë, anëtar


E-posta:v.gjorcev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

GORAN MANOJLLOSKI

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 19.4.1977 në Tetovë. Maqedonas. Doktor i mjekësisë, specialist internist, kardiolog, Fakulteti i mjekësisë.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe te Drejtave te Qytetarit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Kulture, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, anëtar


E-posta: g.manojloski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

DANIELLA RANGELLOVA 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 20.7.1978 në Veles. Maqedonase. Politikologe e diplomuar, Fakulteti Juridik - Shkup. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, kryetare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtare 
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, kryetare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Italisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtare
 • Klubi i deputeteve, anëtare e kryesisë 


E-posta:D.Rangelova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

DAFINA STOJANOSKA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 17.11.1974 në Gostivar. Ka kryer Fakultetin e Stomatologjisë, UCDHEM, Shkup, Magjistrant.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare 
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bosnjë e Hercegovinës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Konfederatës së Zvicrës, anëtare 


E-posta:d.jovanoska-stojanoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

DIMITAR STEVANANXHIJA 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 3.10.1976 në Prilep.  Maqedonas.  Profesor i gjuhës maqedonase dhe letërsisë së sllavëve të jugut, Fakulteti Filologjik "Bllazhe Koneski".   

Aktivitetet në Kuvend

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujerave, zëvendëskryetar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Izraelit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë, anëtar


E-posta: d.stevanadzija@sobranie.mk

 

 

 

 

 

DRAGAN DANEV

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 2.7.1974 në Koçan. Maqedonas. Ka kryer Fakultetin matematiko-natyror. 

Aktivitetet në Kuvend

 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar 
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Konfederatës së Zvicrës, anëtar 


E-posta:d.danev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

DRAGAN CUKLEV

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 17.8.1973 në Gjevgjeli. Maqedonas. Ekonomist i diplomuar, Fakulteti Ekonomik. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mbikëqyrje te Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të Komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorisë së Policisë Financiare, Drejtorisë Doganore dhe Ministrisë së Mbrojtjes, zëvendëskryetar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zevëndësanëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Ukrainës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, anëtar 


E-posta:d.cuklev@sobranie.mk

 

 

 

 

EMIL DIMITRIEV

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 19.3.1979 në Probishtip.  Maqedonas.  Sociolog i diplomuar, Fakulteti Filozofik, UCDHEM.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të Komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtorisë së Policisë Financiare, Drejtorisë Doganore dhe Ministrisë së Mbrojtjes, kryetar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë parlamentare të Mesdheut (AP e Mesdheut), shef i Delegacionit 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së paktit veriatlantik (AP NATO), zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërive të Bashkuara të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar 


E-posta: e.dimitriev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

EMILIJA TRAJKOVSKA

 

 

 

 

 

 

ZHAKLINA PESHEVSKA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 7.8.1978 në Shkup. Maqedonase. Arsim i lartë, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi".

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarte të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtare


E-posta:z.pesevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ZORAN GJORGJIEVSKI

 

Anëtare e VMRO-DMPNE-së. I lindur me 18.11.1958 në Kumanovë. Maqedonas. Doktor kirurg i përgjithshëm.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi te Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 


E-posta:Z.Gjorgjievski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ZORAN ILIOSSKI

 

Anëtar i VMRO-DMPNE-së. I lindur më 28.10.1962 në Manastir. Maqedonas. Inxhinier i diplomuar elektroteknik, Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi".

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendëskryetar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës se Izraelit, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar


E-posta:z.ilioski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

IVAN IVANOV

 

Anëtar i VMRO-DMPNE-së. I lindur me 11.8.1971 ne Shtip. Maqedonas. Inxhinier i diplomuar i mekanikës, Fakulteti i Mekanikës, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës se Shqipërisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar


E-posta:i.ivanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

ILIJA DIMOVSKI 
 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 10.8.1980 në Veles. Maqedonas. Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Shkup. 

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, kryetar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së paktit veriatlantik (AP NATO), shef i Delegacionit 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, kryetare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërive të Bashkuara të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së SHBA-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar


E-posta:i.dimovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

JOHAN TARÇULLOVSKI

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 17.11.1974 në Shkup. Maqedonas. Inxhinier i diplomuar-agronom, UGD „Goce Dellçev“ – Shtip.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtar 
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Popullore të Kinës, anëtar


E-posta:J.Tarculovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

KËRSTO JOVANOVSKI

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 13.3.1960 në Veles. Ka kryer Fakultetin e arteve dramatike.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtar 
 • Komisioni për Kulturë, anëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, anëtar 


E-posta:k.jovanovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

LILJANA ZATUROSKA

 

Anëtare e VMRO-DPMN-së. E lindur më 6.9.1964 në Manastir. Maqedonase. Inxhiniere e diplomuar – arkitekte, Universiteti “Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, kryetare
 • Komisioni për mbikëqyrje të zbatimit të masave për ndjekje të komunikimeve, zëvendësanëtare 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar


E-posta:l.zaturoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

LILJANA KUZMANOVSKA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 15.7.1962 në Manastir. Maqedonase. Ekonomiste e diplomuar.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor, zëvendëskryetare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, kryetare 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtare
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar
 • Klubi i deputeteve, anëtar i kryesisë


E-posta:l.kuzmanovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

MAGDALENA MANASKOVA 

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 22.6.1981 në Koçan. Maqedonase. Ka diplomuar Histori të arteve dhe arkeologji - Fakulteti filozofik, UCDHEM, Shkup. Specialiste për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, Universiteti Ricumejkan - Kioto.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendëskryetare 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, anëtar


E-posta:M.Manaskova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

NADA CIPUSHEVA

 

Anëtare e VMRO-DPMNE-së. E lindur më 22.1.1958 në f. Smilanci, Radovish.  Maqedonase. Fakulteti Filozofik  - Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtare
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, anëtare 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, kryetare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës se Qipros, anëtare


E-posta:n.cipuseva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

NIKOLLA MICEVSKI

 

Anëtar i VMRO-DMPNE-së. I lindur më 13.3.1975 në Shtip. Maqedonas. Inxhinier i diplomuar i mekanikës, Fakulteti i Mekanikës, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqi, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtar

E-posta:N.Micevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

NIKOLLA POPOVSKI  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, kryetar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së SHBA-së, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, anëtar


E-posta: n.poposki@sobranie.mk

 

 

 

 

 

PAVLINÇE ÇESTOJNOVA 

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. E lindur më 15.3.1974 në Veles. Maqedonase.  Ka kryer Fakultetin për arsim parashkollor. Magjistrant në Fakultetin Ekonomik, Menaxhim me resurse njerëzore.  

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Kulturë, zëvendësanëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Konfederatës së Zvicrës, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtar 


E-posta: p.cestojnova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

SLLAGJANA MITOVSKA

 

Anëtare e VMRO-DMPNE-së. E lindur më 29.1.1981 në Kriva Pallankë.  Maqedonase. Punëtore e diplomuar sociale, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", Shkup. Specialiste e punës sociale në shëndetësi.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtare
 • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtare
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Polonisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtare


E-posta:S.Mitovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

TRAJKO VELJANOSKI 
 

Anëtar i VMRO-së. I lindur më 2.11. 1962 në Shkup. Maqedonas. Ka kryer shkenca juridike, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi".

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, kryetar 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare Procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJL), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar


E-posta:T.Veljanoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

TRAJÇO DIMKOV

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së.  I lindur më 22.7.1967 në Shtip. Maqedonas. Profesor i Edukatës Fizike; Magjistër i arsimit - Menaxhment në arsimin dhe politikën e arsimit.

Aktivitetet në Kuvend:

 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtar
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
 • Komisioni për mbikëqyrje të zbatimit të masave për ndjekje të komunikimeve, anëtar 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Federatës Ruse, anëtar
 • Grupi parlamentar ndërpartiak për të drejtat e personave me aftësi të veçanta, zëvendëskryesues 


E-posta:t.dimkov@sobranie.mk

Click