Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KLUBI I DEPUTETEVE

Klubi i deputeteve është grup joformal në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, i përbërë nga të gjitha deputetet pavarësisht cilit grup të deputetëve i takojnë.

Klubi i deputeteve është formuar më 7 mars të vitit 2003 në kuadër të projektit rajonal të Paktit për stabilitet - masa për barazi gjinore, me ndihmën e partnerëve lokalë, Lobit maqedonas të femrave, LOGM-së dhe Seksionit për avancimin e barazisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Në pesë vitet e kaluara Klubi i deputeteve kishte për qëllim ta shqyrtojë normativën ekzistuese dhe të propozojë normativë të re ligjore në sferën e çështjeve gjinore.