Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

TALAT XHAFERI 

Lindur në 15.04.1962 në Fshatin Forinë, Gostivar.

Kombësia: Shqiptar,shtetas i Republikës së Maqedonisë

Gjuhët që zotëron; shqip ,maqedonisht,serbo-krotasht,anglisht

Statusi Martesor: I martuar ka dhe dy fëmijë


Aktivitetet e meparshme ne Kuvend:

 • Koordinator I grupit parlamentar të BDI-së-Koniteti për mardheniet ndërmjet bahkësive,anëtar
 • Këshilli Kombëtar për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni JuridikLigjvënës, anëtar
 • Komisioni për Mbikqyrje e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri,anëtar
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
 • Komisioni për Mbikqyrjen e Punës së Dejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim, zëvendes -anëtar
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendes –anëtar
 • Delegacioni I Kuvendit të Republikës së Maqedonis në Asamblen Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike Kontraktues, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO),Shef I Delegacionit
 • Delegacioni I Kuvendit të Republikës së Maqedonis në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
 • Grupi parlamentar I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
 • Grupi parlamentar I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
 • Grupi parlamentar I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentet e vendeve Baltike: Republika e Estonis , Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë , anëtar
 • Grupi parlamentar I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar


Përvoja e mëparshme:

 • 2016 - Deputet
 • 2014-2016 - Deputet
 • 2013-2014 – Ministër i Mbrojtjes
 • 2011-2013 – Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 2008-2011 - Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 2004-2006 – Zëvendës Ministër të Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë
 • 2002-2004 - Deputet në Kuvendin e Republikën e Maqedonisë (BDI)
 • 1992-2001 – Oficer në ARM
 • 1985-1991 – Oficer në APJ


ARSIMI:

 • Magjistër I mbrojtjes
 • 1996-1998 – Studime pasdiplomike –Specializim për Detyra të Komandës dhe Shtabit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski”- Shkup
 • 1981-1985 Akademi Ushtarake , Forca Tokësore-Drejtimi I Këmbësorisë, Beograd dhe Sarajevë
 • 1977-1981 Arsimi I mesëm; Gjimnazi Ushtarak , Beograd
 • 1969-1977 Shkollimi Fillor:”Përparimi” Çegran,Gostivar 

E-posta:pretsedatel@sobranie.mk