PËR KUVENDIN


KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT

DEDIKIMI: Ambient si pjesë përbërëse e Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ndërkaq  shfrytëzohet si ambient pune i Kryetarit.

RREGULLIMI I BRENDSHËM: Kabineti përbrenda u meremetua gjatë rikonstruksionit të parë të objektit të Kuvendit në vitin 1954, edhe atë sipas projektit të arkitektit Millan Miliq, ndërkaq u rirregullua në muajin maj, 2009.
Mobilia me aplikacione të gdhendura në dru u prodhua në vitin 1993.
Kryetari i Kuvendit, Kabinetin e shfrytëzon nga muaji maj, 2009.
(Deri më datë 12 maj, 2009, Kabinetin e shfrytëzonin ish-presidentët e Republikës së Maqedonisë).

Legjenda e navigacionit gjatë xhiros virtuale:

klikoni dhe tërhiqeni në drejtimin e dëshiruar

kahu i lëvizjes

mundësia e zmadhimit, paraqitet në qendër të fotografisë

zmadhimi i fotografisë, tërhiqeni  lartë

zvogëlimi i fotografisë, tërhiqeni poshtë