Pratenichki sostav
 
Пратенички составНада Ципушева

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.1.1958 година во с. Смиланци, Радовиш. Македонка. Филозофски факултет - ОНО, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: n.cipuseva@sobranie.mk