Deputetë të cilëve u ka pushuar mandati më herët 2016-2020


1. NIKOLLA TODOROV VMRO-DPMNE 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 30.5.2017

2. RENATA DESKOSKA LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

3. DAMJAN MANÇEVSKI LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

4. OLIVER SPASOVSKI LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

5. LUPÇO NIKOLLOVSKI LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

6. ZORAN ZAEV LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

7. RADMILLA SHEKERINSKA-JANKOVSKA LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 

8. BILALL KASAMI  BESA 
ndërprerja e mandatit në seancën e 16-të të mbajtur më 20.9.2017

9. PETRE SHILEGOV  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

10. SASHO POCKOV  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

11. MAKSIM DIMITRIEVSKI  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

12. STEFAN BOGOEV LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

13. KOSTA JANEVSKI  LSDM 
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

14. BARDHYL DAUTI  PDSH 
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

15. ZEQIRJA IBRAHIMI  BESA
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017

16. KURTO DUDUSH  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 19-të të mbajtur më 8.11.2017

17. BLLAGOJA BOÇVARSKI  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 19-të të mbajtur më 8.11.2017

18. STEVO PENDAROVSKI  Deputetë të pavarur
ndërprerja e mandatit në seancën e 26-të të mbajtur më 22.12.2017

19. VASKO KOVAÇEVSKI  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 26-të të mbajtur më 22.12.2017

20. PETAR ATANASOV  LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 29.8.2018   

21. TOMISLLAV TUNTEV LSDM
ndërprerja e mandatit në seancën e 75-të të mbajtur më 9.1.2019

22. NIKOLLA GRUEVSKI VMRO-DPMNE 
ndërprerja e mandatit në seancën e 102-të të mbajtur më 11.6.2019

23. PAVLE BOGOEVSKI Deputetë të pavarur
ndërprerja e mandatit në seancën e 102-të të mbajtur më 11.6.2019

24. GORAN MILEVSKI  
ndërprerja e mandatit në seancën e 103-të të mbajtur më 27.6.2019

25. NEVENKA STAMENKOVSKA-STOJKOVSKI VMRO-DPMNE 
ndërprerja e mandatit në seancën e 127-të të mbajtur më 3.1.2020

Click