Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Дебата на тема: „Влијанието на климатските промени врз здравјето, и интерсекторската поврзаност при спроведување на мерките за адаптација и ублажување кон климатските промени”, во организација на Клубот на пратенички, а во соработка со Светската здравствена организација и Министерството за здравство, 20 март 2012