Кабинет на претседателот на Собранието 


Шеф на Кабинет на претседателот на Собранието 

Илир Селмани - собраниски државен советник за економски систем
il.selmani@sobranie.mk
кат I, соба бр. 111
телефон: 02/3 104-404 локал 224

Заменик шеф на Кабинет на претседателот на Собранието 

Вјолца Бајрами
v.bajrami@sobranie.mk
кат I, соба бр. 104
телефон: 3 11 24 05 локал 270

Kабинетски службеник за протоколарни и организациски работи

Бојана Панковска - собраниски државен советник за јавни дејности 

Беса Дрндар - посебен советник на претседателот на Собранието за евроинтеграции и меѓународни односи
b.drndar@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за тековни активности на претседателот на Собранието

Советник за надворешна политика

Виш соработник за внатрешна политика

Соработник за тековни активности

Помлад соработник за тековни активности

Мартина Матеска
m.matevska@sobranie.mk 
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 24 05 локал 353


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на претседателот на Собранието и соработка со други институции             

Советник за односи со јавноста   и соработка со други институции

Виш соработник за седници

Џелибе Прешева
dz.preseva@sobranie.mk
кат I, соба бр. 110 
телефон: 02 3 18 224 локал 224 

Соработник за протоколарни работи

Помлад соработник за соработка со другите институции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за стручно-аналитички работиСоветник за правни и политички прашања 

Виш соработник за економски и финансиски прашања

Соработник за стручно-аналитички работи 

Помлад соработник за административна поддршка на стручно-аналитички работи

Емељ Фејзула
e.baftijar@sobranie.mk 
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 24 05 локал 353

Click