Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Совети
 


Собранието на Република Македонија согласно членот 68 став 1 алинеја 12 од Уставот на Република Македонија, основа совети. Согласно членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието за вршење на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.