E hënë, 28 nëntor 2016  

DITË E HAPUR NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Më 25 nëntor 2016 u mbajt Ditë e hapur për vizitë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Kjo përbën mundësi 693 vizitorë, të organizuar në 17 grupe, ta vizitojnë pjesën solemne të godinës së dhomës legjislative, si karakteristikë e rëndësishme e shtetësisë maqedonase. 

më shumë...

 

E shtunë, 1 tetor 2016 

FJALIMI I NËNKRYETARES RENATA DESKOSKA NË SESIONIN E DYTË: ZHVILLIMI I INSTITUCIONEVE DEMOKRATIKE DHE TË DREJTAT E NJERIUT NË EVROPËN JUGLINDORE - ROLI I OSBE-SË 

OSBE-ja është organizatë rajonale e vendosur në një prej qasjeve gjithëpërfshirëse ndaj sigurisë e cila e lidh drejtpërdrejt me vlerat demokratike. Politikat për promovimin e demokracisë të OSBE-së janë të gjera dhe ato janë pjesë përbërëse të dialogut për siguri, të bashkëpunimit dhe standardeve të cilat Organizata ka për qëllim t'i promovojë.  

më shumë...

 

E premte, 30 shtator 2016

FJALIMI I ZNJ. RENATA DESKOSKA, NËNKRYETARE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE SHEFE E DELEGACIONIT NË AP TË OSBE-SË NË HAPJEN E SESIONIT TË VJESHTËS TË AP TË OSBE-SË

Kam nder të veçantë t'ju dëshiroj mirëseardhje në Republikën e Maqedonisë, me rastin e Sesionit të vjeshtës në Asamblenë Parlamentare të OSBE-së në vitin 2016. Ky është eveniment i parë i AP të OSBE-së që e organizon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, por gjithashtu edhe evenimenti më i madh parlamentar ndërkombëtar që është organizuar deri më tani në vendin tonë.

më shumë...

 

E mërkurë 7 dhjetor 2016

NDARJA E ÇMIMIT SHTETËROR "SHËN KLIMENT I OHRIT" 

Më 8 dhjetor 2016 (e enjte), në Sallën Solemne të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në ora 12:00, Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror "Shën Kliment i Ohrit" do ta ndajë çmimin shtetëror "Shën  Kliment i Ohrit" për vitin 2016 për mirënjohje më të lartë për realizime shumëvjeçare në sferën e edukimit, arsimit, kulturës, artit, shëndetësisë, mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit njerëzor dhe në veprimtarinë sociale me interes publik për Republikën e Maqedonisë. 

më shumë...

 

E mërkurë, 4 janar 2017 

ARHUS DHE PAFOS - QYTETE EVROPIANE TË KULTURËS PËR VITIN 2017 

Qyteti danez Arhus dhe qyteti Pafos i Qipros e kanë nderin të jenë kryeqendra të kulturës evropiane për vitin 2017. 

Në atë mënyrë, këto dy qytete do të jenë nikoqirë të një prej projekteve më të famshme të BE-së, i cili përbën mundësi që përmes kulturës së komuniteteve të ndryshme të nxiten partneritete të fuqishme lokale, evropiane dhe ndërkombëtare. 

më shumë...