Активности на Парламентарен институт

Октомври 2017

Октомври - месец на Отворени денови во Собранието на Република Македонија

Поради зголемениот интерес за посета на законодавниот дом, во месец октомври се реализирани девет отворени денови за посета.  Ова претставуваше можност 1237 граѓани и ученици, распоредени во 29 организирани групи, да го разгледаат свечениот дел на зградата на Собранието, што претставува значајно обележје на македонската државност. 

повеќе...

20 октомври 2017

Еднодневен семинар наменет за студенти од правни и политички студии

Студенти од прва година запишани на правни и политички студии на Правниот факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, учествуваа на едукативен еднодневен семинар, кој се одржа на 20 октомври во Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

повеќе...

3 октомври 2017

Меморандум за соработка  

Во насока на вмрежување со академските институции, на 3 октомври 2017 година, Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија склучи Меморандум за соработка со Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при УКИМ.

повеќе...

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО

Во функција на континуирано зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, и во текот на 2017 година, Парламентарниот институт во соработка со училиште за странски јазици, организира и спроведува курсеви за изучување на јазици (германски, албански и француски јазик). Поради зголемен интерес, во текот на 2017 година, јазичните курсеви се спроведуваат и за пратениците и за нивните асистенти.

повеќе...

ИДНИНАТА НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ

Раководителот на Парламентарниот институт, м-р Златко Атанасов, во рамки на Европскиот центар за парламентарни истражувања и документација одржа презентации на теми поврзани со иднината на службите за истражувања и анализи во парламентите.Во својот дел г. Атанасов даде свое видување за методолошкиот пристап кон прашањето за миграцијата како тема која е силно политички поларизирана, за начинот на прикажување на опциите и како да се прибира статистиката.

повеќе...

29 септември 2017 година

ОТВОРЕН ДЕН ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Последниот петок во месец септември, на 29.09.2017 година, се одржа Отворен ден за посета на Собранието на Република Македонија. Ова претставуваше можност 206 пријавени посетители, организирани во шест групи, да ги разгледаат најрепрезентативните простории во зградата на законодавниот дом, како значајно обележје на македонската државност.

повеќе...

25-27 септември 2017 година

ОБУКА ЗА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА  И ИНТЕГРИТЕТ 

Во функција на зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, во периодот од 25-27 септември 2017 година во Едукативниот центар на Парламентарниот институт беше одржана воведна обука на тема „Професионална етика и интегритет“. 

Тренинг програмата беше испорачана од страна на Центарот за европски безбедносни студии Центарот за европски безбедносни студии (CESS), Холандија како и Собранието на Република Македонија, а финансиски поддржана од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.

повеќе...

22 септември 2017 година

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици од пет средни училишта од Струмица, Тетово, Богданци, Македонска Каменица и Скопје, придружувани од нивните наставници, учествуваа на еднодневен едукативен семинар со работен наслов "Демократијата и Собранието". Семинарот се одржа на 22 септември, во Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

Целта на семинарите е приближување на работата на Собранието на Република Македонија до младата популација, што ќе придонесе за развивање на нивната свест за придобивките од демократијата. 

повеќе...

Септември 2017 година

ОБЈАВЕНА ЗБИРКА НА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ОД ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИТУТ ИЗРАБОТЕНИ ПО СОПСТВЕНА ИНИЦИЈАТИВА

Согласно Правилникот за вршење на надлежностите на Парламентарниот институт, во текот на месец септември се финализира и испечати Збирка на истражувачки работи по сопствена иницијатива на Парламентарниот институт за 2016 година. Збирката содржи петнаесет проактивни истражувачки работи во вид на компаративен преглед, кратка информација и студија.

повеќе...

Jули 2017 година

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД СЛУЖБАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕШКИ ПЛАН НА СОБРАНИЕТО

Во јули 2017 година во Кавадарци, во организација на Парламентарниот институт се одржа тридневна работилница за подготовка на Стратешки план на Собранието на Република Македонија 2018-2020, наменета за вработените од Службата на Собранието.

повеќе...