Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

РАТКО ДИМИТРОВСКИ
 
 

 
     
 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 14 април 1956 година во Делчево. Македонец. Дипломиран графички инженер.   
   
Активности во Собранието

  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Комисија за европски прашања, заменик член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател