Собрание на Република Северна Македонија
ул.„11 Октомври“ бр.10
1000 Скопје

тел. 02 3112 255

Click