АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ

 

 

 

 

 

АБДУЛА САЛИУ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 4.12.1960 во Скопје. Албанец. Дипломирал на Економски факултет, Универзитет Приштина.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

Е-пошта: A.Saliu@sobranie.mk 

 

 

 

 

АРТИНА ЌАЗИМИ


Член на Алијанса за Албанците. Родена на 13.4.1997 во Гостивар. Албанка. Физиотерапија, Медицински факултет - Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


Е-пошта: A.Kazimi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АТНАН НЕЗИРИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 20.12.1964 во Мала Речица. Албанец. Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

Е-пошта: A.Neziri@sobranie.mk

 

 

 

 ЕЛМИ АЗИРИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 26.06.1976 во Куманово. Албанец. Доктор на науки.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: E.Aziri@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЗИАДИН СЕЛА


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 1.11.1972 во с. Ливада, Струга. Албанец. Специјалист интернист, Медицински факултет.


Активности во Собранието:

 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
E-пошта: z.sela@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ИЛИРЕ ДАУТИ


Член на Алијанса за Aлбанците. Родена на 27.1.1980 година во с. Долно Палчиште, Тетово. Албанка. Магистер, Државен универзитет во Тетово.

 

Активности во Собранието:


 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: I.Dauti@sobranie.mk

 

 

 

 

 

СУРИЈА РАШИДИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 17.4.1965 во с.Радолишта, Струга. Албанец. Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет Приштина.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Конгресот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: S.Rasidi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ХАЛИЛ СНОПЧЕ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 9.6.1973 во Тетово. Албанец. Доктор, SEEU.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: H.Snopce@sobranie.mk


*** Податоците не се целосни.

Click