За Собранието

Кристална сала

НАМЕНА: Повеќенаменска сала за највисоки протоколарни активности - доделување награди, семинари, тркалезни маси, конференции, приеми, коктели, свечени ручеци и вечери.

ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ: Салата е градена 1954 година, а ентериерно е уредена во 2001 година. Со ентериерното уредување задржана  е автентичноста на старата сала (огледалата и маските од ковано железо се стари, а новиот паркет е со иста интарзија како стариот). Салата се опремува според активноста што се одвива во неа, со соодветни маси, столици и техника за симултан превод и аудиоснимање.

Легенда за навигација низ виртуелната тура:

кликнете и влечете во саканата насока

насока на движење

можност за зголемување, се појавува на средината на сликата

зголемување на прегледот, повлечете нагоре

намалување на прегледот, повлечете надолу