Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E premte, 18 shtator 2015 

PRIORITET PËR MAQEDONINË ËSHTË FILLIMI I PAPROLONGUESHËM I NEGOCIATAVE ME BE

Në mbledhjen e gjashtë të Këshillit Nacional për Eurointegrime i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mbajti fjalim z. Johanes Han, komisari për politikë fqinjësore evropiane dhe për negociata për zgjerim i Komisionit Evropian, në shoqërim të ambasadorit Aivo Orav, shef i Delegacionit të BE-së në Republikën e Maqedonisë. 

më shumë...

E enjte, 12 mars 2015 

Mbledhja e përbashkët e Komisionit për Çështje Evropiane dhe Këshillit Nacional për Eurointegrime

Fjalim hyrës për NPAA-në për vitin 2015 mbajti zëvendëskryeministri i ngarkuar për çështje evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, z. Fatmir Besimi, i cili informoi për aktivitetet e planifikuara të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në lidhje me dinamikën e harmonizimit të legjislacionit nacional me atë evropian, si dhe për adaptimin e arritur të institucioneve nacionale ndaj strukturave administrative evropiane.   

më shumë...

E mërkurë, 12 nëntor 2014 

Mbledhja e tretë e Këshillit Nacional për Eurointegrime 

Këshilli Nacional për Eurointegrime më 12 nëntor 2014 e mbajti Mbledhjen e tretë në të cilën u shqyrtua Raporti për aktivitetet e realizuara nga Programi nacional për miratimin e të drejtës së BE-së-revizioni 2014, për periudhën nga 01.07.2014 - 30.09.2014 dhe Plani i aktiviteteve të Këshillit Nacional për Eurointegrime për realizimin e periudhës nëntor 2014 - nëntor 2015. 

më shumë...

E martë, 14 tetor 2014 

Mbledhja e përbashkët e Këshillit Nacional për Eurointegrime, Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Komisionit për Çështje Evropiane

Konstatimet kryesore nga Raporti i Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2014, u prezantuan nga z. Fatmir Besimi, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i ngarkuar për çështje evropiane. Në mbledhjen e përbashkët fjalim mbajti SH.T. Aivo Orav, shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë. 

më shumë...

E enjte, 25 shtator 2014 

Mbledhja e Parë e Këshillit Nacional për Eurointegrime

Këshilli Nacional për Eurointegrime më 24 shtator 2014 e mbajti Mbledhjen e parë në të cilën u shqyrtua Informata për aktivitetet e realizuara nga Programi nacional për miratimin e të drejtës së BE-së - revizioni 2014, për periudhën nga 01.01.2014-31.03.2014 dhe Informata për realizimin e aktiviteteve nga Programi nacional për miratimin e së drejtës së BE-së - revizioni 2014, për periudhën nga 01.04.2014-30.06.2014.  

më shumë...

  • 1
  •