Активности на Парламентарен институт

3 октомври 2017

Меморандум за соработка  

Во насока на вмрежување со академските институции, на 3 октомври 2017 година, Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија склучи Меморандум за соработка со Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при УКИМ.

Меморандумот е основа за размена на податоци, искуства и истражувачки методи во функција на квалитетно информирање на пратениците и аргументиран законодавен процес.