Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции

Даниела Велковска - Раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции
d.velkovska@sobranie.mk
кат II, соба бр. 210
телефон 3 11 22 55 лок 233

Одделение за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Целе Најдески - Советник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции
кат II, соба бр. 211
телефон 3 11 22 55 лок 289

Јасмина Трпкова-Ќурапова - Виш соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции
кат II, соба бр. 331
телефон 3 11 22 55 лок 289

Одделение за следење на евроинтеграциите и ЕУ Центарот

Нијази Јахја - Раководител на Одделение за следење на евроинтеграциите и ЕУ Центарот
кат II, соба бр. 217
телефон 3 11 22 55 лок 277

Горан Котевски - Советник за поддршка на работата на ЕУ Центарот
nsei@sobranie.mk
приземје, соба бр. 211
телефон 3 11 22 55 лок 277, ЕУИЦ 414

Бајрам Цури - Самостоен референт за поддршка на работата на ЕУ Центарот
кат II, соба бр. 217
телефон 3 11 22 55 лок 277, ЕУИЦ 414