Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ

Марјан Маџовски - Раководител на Сектор за поддршка на Советот на собранискиот канал
m.madzovski@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИКА ЗА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ