СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

ЉУПЧО ДИМОВСКИ 


Член на СПМ. Роден на 9.4.1959 во Велес. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

Е-пошта: L.Dimovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

СТОЈАН МИЛАНОВ


Член на СПМ. Роден на 14.2.1948 во с. Тополовик, Кратово. Македонец. Има завршено Природно-математички факултет - Биологија. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-претседател
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


 

Е-пошта: S.Milanov@sobranie.mk

Click