Српска странка во Македонија 

 

 

 

 

 

МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ

 

Член на ССМ. Роден на 7.8.1960 во с. Иванковци, Велес. Србин. Дипломиран машински инженер, Технички факултет.

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, заменик-претседател
  • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


Е-пошта:
m.jovanovik@sobranie.mk

Click