Активности

Петок, 8 јуни 2018 година

ЧЕТВРТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИСТРАЖУВАЧКИ СЛУЖБИ

Денеска, Парламентарниот институт е домаќин на четвртата регионална конференција на истражувачките центри во парламентите со работен наслов „Улогата на парламентот во поттикнувањето на граѓанското учество“.

На конференцијата презентираат истражувачи од шест парламентарни служби од регионот кои учествуваа и во изработка на заедничка студија, како и претставници на парламентарната служба на Швајцарската Конфедерација.

Конференцијата претставува континуитет на напорите за подобра размена на информации меѓу службите, во поддршка на пратениците.