KRYESIA E KLUBIT TË DEPUTETEVE (2016-2020)


Koordinatore - GJYLYMSER KASAPI

Anëtarë të kryesisë: 

KRYESIA E KLUBIT TË DEPUTETEVE (2010-2014)


TANJA TOMIQ, LSDM - KOORDINATORE

LILJANA KUZMANOVSKA, VMR0-DPMNE - ANËTARE E KRYESISË

SONJA MIRAKOVSKA, PRSD - ANËTARE E KRYESISË

DËSHIRA IMERI, BDI - ANËTARE E KRYESISË

MERAL UZEIRI-FERATI, PDSH - ANËTARE E KRYESISË

LENÇE NIKOLOVSKA, DP-ANËTARE E KRYESISË

LILJANA POPOVSKA, PDM - ANËTARE E KRYESISË 

KRYESIA E KLUBIT TË DEPUTETEVE  (2008-2011)

KATERINA DIMEVSKA VMRO- DMPMNE -  KOORDINATORE

SLLAVICA GRKOVSKA  LSDM - ANËTARE E KRYESISË

ZYMRETE JAKUPI BDI - ANËTARE E KRYESISË

FLORA KADRIU DR-ANËTARE E KRYESISË

Click