Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија 


Претседател: КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
 
          Членови: КОСТА ПРЕШОСКИ  
                            МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            ЕЈУП РУСТЕМИ 
                            БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ