Контакти

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Претседател на Собранието

Потпретседатели на Собранието:  

 • Горан Мисовски
  Е-пошта: g.misovski@sobranie.mk
  Контакт лица: Сања Цековска, посебен советник за економско и правно-политички прашања 
  кат 2, соба број 288, тел. 3 237 195
 • Фросина Ташевска-Ременски
  Е-пошта: f.tasevska-remenski@sobranie.mk
  Контакт лица:
  Наташа Методијева, посебен советник за економско и правно-политички прашања
  кат 1, соба број 144, тел. 3 182 185
  Александар Давидовски, самостоен референт за поддршка на работата на пратеничките групи
  кат 1, соба број 144, тел. 3 182 121
 • Весел Мемеди
  Е-пошта: v.memedi@sobranie.mk    
  Контакт лица: Хасип Беќири, посебен советник за економско и правно-политички прашања 
  кат 1, соба број 145, тел. 3 112 324