Контакти

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Претседател на Собранието

Потпретседатели на Собранието:  

  • Горан Мисовски
    Е-пошта: g.misovski@sobranie.mk
    Контакт лица: Сања Цековска, посебен советник за економско и правно-политички прашања 
    кат 2, соба број 288, тел. 3 237 195