Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска


Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

         Членови: НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ
                           НАТАША БИКОВСКА
                           ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ
                           АГИМ ЏЕЉИЉИ
                           БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ
                           ЗАМИР ДИКА