Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија 


Претседател: НАЗМИ БЕЌИРИ   
 
          Членови: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                            МИЛКА МИТКОВСКА 
                            ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                            ИГОР ИВАНОВСКИ 
                            ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ  
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ