Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Царството Јапонија 


Претседател: КОСТА ПРЕШОСКИ   
 
          Членови: АДНАН ЈАШАРИ 
                            ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                            ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                            АДНАН ЌАХИЛ 
                            СОЊА ЛЕПИТКОВА 
                            ФАТМИР АСАНИ