Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада 


Претседател: ЗОРАН КРСТЕВСКИ   
 
          Членови: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                             ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                             ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                             ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                             РУЖДИ МАТОШИ