Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија 


Претседател: РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
 
          Членови: АНГЕЛ ДИМИТРОВ 
                            ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
                            ЖАРКО КАРАЏОСКИ  
                            НАЗЛИЕ ДАУТИ  
                            РУЖДИ МАТОШИ 
                            ПЕТАР АПОСТОЛОВ