Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција 


Претседател: ЌЕНАН ХАСИПИ   
 
          Членови: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                            АДНАН ЌАХИЛ 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            ГЗИМ ОСТРЕНИ  
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                            ИСМЕТ РАМАДАНИ