Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина 


Претседател: МИЛКА МИТКОВСКА  
 
          Членови: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                            РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                            ВАНЧО СТАМЕНКОВ  
                            АГИМ ЏЕЉИЉИ  
                            СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ