Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада 

Претседател: ПОПОВСКИ НИКОЛА   
 
          Членови: ПОП-АРСОВ ПЕТАР  
                            ПЕТКОВСКИ ТИТО  
                            БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                            ДОГАНИ БЕСИМ  
                            ВЕЛИУ ФАЗЛИ  
                            ГРКОВСКА СЛАВИЦА